4H Arvot

Toimintamme perustana ovat 4H-järjestöjen kansainväliset arvot, 
Head, Hands, Heart ja Health, jotka on käännetty suomeksi sanoilla Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi

Ne sisältävät ajatuksen lapsen ajattelun, taitojen ja tunne-elämän tasapainoisesta kehityksestä ja tätä kautta rakentuvasta hyvinvoinnista. 4H:ssa lapset ja nuoret oppivat itse tekemällä aidoissa tilanteissa ja ympäristöissä. Toimintamenetelmämme on tekemällä oppiminen.


4H ARVOT

 • Harkinta – Head: 
  Kehitän jatkuvasti omaa itsenäistä ajatteluani.
  Olen rehellinen ja oikeudenmukainen.
 • Harjaannus – Hands: 
  Harjoittelen monipuolisesti erilaisia taitoja. Olen yritteliäs ja aktiivinen. Arvostan omaa ja toisten työtä.
 • Hyvyys – Heart: 
  Kunnioitan ihmisiä ja luontoa. Pidän huolta
  itsestäni ja toisista ihmisistä. Suhtaudun yhdenvertaisesti
  ja vastuullisesti ympärilläni oleviin ihmisiin, ilmiöihin ja asioihin. Teen aktiivisesti yhteistyötä.
 • Hyvinvointi – Health: 
  Huolehdin omasta ja toisten ihmisten hyvinvoinnista. Olen valmis konkreettisiin, hyviin tekoihin
  lähellä ja kaukana.