Hankkeet

4H- Polku Metsästä Ammatiksi 
2021- 2022

Oulujärvi Leaderin rahoittama hanke.

Hankkeen kohderyhmänä Kajaanin, Paltamon, Puolangan ja Vaalan yläkoulujen 7.- ja 8.-luokkaiset, tavoitteena tuoda metsä ja metsäalan ammatit nuorten tietoisuuteen ja kiinostuksen kohteeksi. 

HANKE JÄI TAUOLLE KORONATILANTEEN VUOKSI 1.3. 2021.

JATKAMME TOIMINTAA SYKSYLLÄ 2021.

Etänä 4H:ssa -hanke 2020


Etänä 4H:ssa on Kainuun Liiton rahoittama hanke.
Hankkeessa työllistetään 10 kpl 15-28 –vuotiasta kainuulaista nuorta digitaalisten materiaalien tuottamiseen ja etäleirin ohjaukseen. Hankkeessa toteutetaan kaikille nuorille avoimia työelämäkoulutuksia etänä, jolloin ehkäistään nuorten syrjäytymistä poikkeusolojen aikana ja kannustetaan työllistymään tai perustamaan oman yrityksen. Järjestetään myös työohjausta työelämänkoulutusten käyneille ja 4H-yritysten yrittäjille.

Hanketta toteutetaan Kajaanissa, Kuhmossa, Paltamossa, Ristijärvellä ja Suomussalmella.

Maalta maukasta -hanke 2017-2020


Hankkeessa tuodaan lasten ja nuorten tietoisuuteen maa- ja metsätalousammatteja sekä viedään heitä ulos oppimaan. Tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja kaikenikäisille mahdollisuuksia oppia käytännön tekemisen ja itse kokemisen kautta, kartuttaa ympäristötietojaan ja -taitojaan ja saada omakohtaisia kokemuksia luonnosta.

Hanketta toteutetaan Kajaanissa, Puolangalla ja Vaalassa. Hankkeen rahoituksen on myöntänyt Oulujärvi Leader.


Tietoa ja taitoa yrittäjyyteen -hanke 2016-2018

Hankkeen tavoittena on  lisätä nuorten tietoisuutta yrittäjyydestä sekä tuoda tunnetuksi oman kotipaikkakunnan yrityksiä ja erilaisia ammatteja.

Hankkeen aikana kehitetään kummiyritystoimintaa koulujen ja yritysten välillä sekä kehitettään nuoria paremmin palveleva TET-harjoittelusysteemi.

Hanke toteutetaan Oulujärvi Leaderin toiminta-alueella Kajaanissa, Paltamossa, Puolangalla ja Vaalassa. Hanketta hallinnoi Kajaanin 4H-yhdistys.


MOK Maahanmuuttajien osallisuus Kainuussa -hanke 2016-2019


MOK-maahanmuuttajien osallisuus Kainuussa -hankkeen tarkoituksena on valmentaa ja sitouttaa 3. sektorin yhteistyöverkosto osallisuuteen ja pysyvään, vastuulliseen, maahanmuuttajien kotoutumista mahdollisimman varhain edistävään kumppanuustyöhön.

Hankkeella vahvistetaan toimijoiden kulttuurienvälistä yhteistyötä, edistetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäistään syrjäytymistä ja ulkopuolisuutta.

Kohderyhminä ovat yhdistykset, kunnat ja yhteisöt sekä alueella asuvat maahanmuuttajat.