Hankkeet

4H- Polku Metsästä Ammatiksi 2021- 2022

Oulujärvi Leaderin rahoittama hanke.

Hankkeen kohderyhmänä Kajaanin, Paltamon, Puolangan ja Vaalan yläkoulujen 7.- ja 8.-luokkaiset, tavoitteena tuoda metsä ja metsäalan ammatit nuorten tietoisuuteen ja kiinostuksen kohteeksi. Kaksivuotisessa hankkeessa  tehdään asiantuntija- kouluvierailuja ja järjestetään Metsäalan tutustumispäivät kaikille kohderyhmäläisille, lisäksi hanke järjestää työelämäpäiviä sekä 4H- yrittääjpäiviä asiasta erityisesti kiinnostuneille nuorille. Tarkoituksena on innostaa nuoria hakeutumaan metsäalan opintoihin sekä perustamaan omia 4H- yrityksiä.

Yhteistyökumppaneina paikallliset MHY:t, KAON:n Luonnonvara-ala, alan yrittäjiä Kainuusta sekä Vaalan ja Paltamon 4H-yhdistykset.

Hanketta hallinnoi Kajaanin 4H- yhdistys ja hankepäällikkönä toimii Minna Ahonen, puh.044 9766401, minna.ahonen@4h.fi

 

HANKE JÄÄ TAUOLLE KORONATILANTEEN VUOKSI 1.3. 2021.

JATKAMME TOIMINTAA SYKSYLLÄ 2021.

 

 

Etänä 4H:ssa -hanke 2020
 

Etänä 4H:ssa on Kainuun Liiton rahoittama hanke.
Hankkeessa työllistetään 10 kpl 15-28 –vuotiasta kainuulaista nuorta digitaalisten materiaalien tuottamiseen ja etäleirin ohjaukseen. Hankkeessa toteutetaan kaikille nuorille avoimia työelämäkoulutuksia etänä, jolloin ehkäistään nuorten syrjäytymistä poikkeusolojen aikana ja kannustetaan työllistymään tai perustamaan oman yrityksen. Järjestetään myös työohjausta työelämänkoulutusten käyneille ja 4H-yritysten yrittäjille.

Hanketta toteutetaan Kajaanissa, Kuhmossa, Paltamossa, Ristijärvellä ja Suomussalmella.

 

 

Maalta maukasta -hanke 2017-2020

 

Maalta maukasta-hankkeessa tuodaan lasten ja nuorten tietoisuuteen maatalousammatteja sekä viedään heitä ulos oppimaan. Tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja kaikenikäisille mahdollisuuksia oppia käytännön tekemisen ja itse kokemisen kautta, kartuttaa ympäristötietojaan ja -taitojaan ja saada omakohtaisia kokemuksia luonnosta.

Hanketta toteutetaan Kajaanissa, Puolangalla ja Vaalassa. Hankkeen rahoituksen on myöntänyt Oulujärvi Leader.

 

Tietoa ja taitoa yrittäjyyteen -hanke 2016-2018

Hankkeen tavoittena on  lisätä nuorten tietoisuutta yrittäjyydestä sekä tuoda tunnetuksi oman kotipaikkakunnan yrityksiä ja erilaisia ammatteja.

Hankkeen aikana kehitetään kummiyritystoimintaa koulujen ja yritysten välillä sekä kehitettään nuoria paremmin palveleva TET-harjoittelusysteemi.

Hanke toteutetaan Oulujärvi Leaderin toiminta-alueella Kajaanissa, Paltamossa, Puolangalla ja Vaalassa. Hanketta hallinnoi Kajaanin 4H-yhdistys.

 

MOK Maahanmuuttajien osallisuus Kainuussa -hanke 2016-2019

 

MOK-maahanmuuttajien osallisuus Kainuussa -hankkeen tarkoituksena on valmentaa ja sitouttaa 3. sektorin yhteistyöverkosto osallisuuteen ja pysyvään, vastuulliseen, maahanmuuttajien kotoutumista mahdollisimman varhain edistävään kumppanuustyöhön.

Hankkeella vahvistetaan toimijoiden kulttuurienvälistä yhteistyötä, edistetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäistään syrjäytymistä ja ulkopuolisuutta.

Kohderyhminä ovat yhdistykset, kunnat ja yhteisöt sekä alueella asuvat maahanmuuttajat.

 

 

 

 

4H- Polku Metsästä Ammatiksi 2021- 2022

Oulujärvi Leaderin rahoittama hanke.

Hankkeen kohderyhmänä on Kajaanin, Paltamon, Puolangan ja Vaalan yläkoulujen 7.- ja 8.-luokkaiset, tavoitteena tuoda metsä ja metsäalan ammatit nuorten tietoisuuteen ja kiinostuksen kohteeksi. Kaksivuotisessa hankkeessa  tehdään kouluvierailut ja järjestetään Metsäalan tutustumispäivät kaikille kohderyhmäläisille, lisäksi hanke järjestää työelämäpäiviä sekä 4H- yrittäjpäiviä asiasta erityisesti kiinnostuneille nuorille. Tarkoituksena on innostaa nuoria hakeutumaan metsäalan opintoihin sekä perustamaan omia 4H- yrityksiä.

Hanketta hallinnoi Kajaanin 4H- yhdistys.

 

 

Etänä 4H:ssa -hanke 2020
 

Etänä 4H:ssa on Kainuun Liiton rahoittama hanke.
Hankkeessa työllistetään 10 kpl 15-28 –vuotiasta kainuulaista nuorta digitaalisten materiaalien tuottamiseen ja etäleirin ohjaukseen. Hankkeessa toteutetaan kaikille nuorille avoimia työelämäkoulutuksia etänä, jolloin ehkäistään nuorten syrjäytymistä poikkeusolojen aikana ja kannustetaan työllistymään tai perustamaan oman yrityksen. Järjestetään myös työohjausta työelämänkoulutusten käyneille ja 4H-yritysten yrittäjille.

Hanketta toteutetaan Kajaanissa, Kuhmossa, Paltamossa, Ristijärvellä ja Suomussalmella.

 

 

Maalta maukasta -hanke 2017-2020

 

Maalta maukasta-hankkeessa tuodaan lasten ja nuorten tietoisuuteen maatalousammatteja sekä viedään heitä ulos oppimaan. Tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja kaikenikäisille mahdollisuuksia oppia käytännön tekemisen ja itse kokemisen kautta, kartuttaa ympäristötietojaan ja -taitojaan ja saada omakohtaisia kokemuksia luonnosta.

Hanketta toteutetaan Kajaanissa, Puolangalla ja Vaalassa. Hankkeen rahoituksen on myöntänyt Oulujärvi Leader.

 

Tietoa ja taitoa yrittäjyyteen -hanke 2016-2018

Hankkeen tavoittena on  lisätä nuorten tietoisuutta yrittäjyydestä sekä tuoda tunnetuksi oman kotipaikkakunnan yrityksiä ja erilaisia ammatteja.

Hankkeen aikana kehitetään kummiyritystoimintaa koulujen ja yritysten välillä sekä kehitettään nuoria paremmin palveleva TET-harjoittelusysteemi.

Hanke toteutetaan Oulujärvi Leaderin toiminta-alueella Kajaanissa, Paltamossa, Puolangalla ja Vaalassa. Hanketta hallinnoi Kajaanin 4H-yhdistys.

 

MOK Maahanmuuttajien osallisuus Kainuussa -hanke 2016-2019

 

MOK-maahanmuuttajien osallisuus Kainuussa -hankkeen tarkoituksena on valmentaa ja sitouttaa 3. sektorin yhteistyöverkosto osallisuuteen ja pysyvään, vastuulliseen, maahanmuuttajien kotoutumista mahdollisimman varhain edistävään kumppanuustyöhön.

Hankkeella vahvistetaan toimijoiden kulttuurienvälistä yhteistyötä, edistetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäistään syrjäytymistä ja ulkopuolisuutta.

Kohderyhminä ovat yhdistykset, kunnat ja yhteisöt sekä alueella asuvat maahanmuuttajat.