Polku työelämään -hanke


Polku työelämään -hanke käynnistyi 1.3.2011 ja kesti vuoden 2014 loppuun. Kohderyhmänä olivat Kajaanin, Paltamon ja Puolangan alueen 9. luokkalaiset. Toiminta-alueella heitä oli 999 lukuvuosina 2011-2012 ja 2012-2013.  Peruspassikoulutus suunnattiin heille. Tästä oppilasmäärästä noin puolet suorittaa ammattipassikoulutuksen, ja näistä noin puolet suorittaa vielä yrittäjäpassikoulutuksen.

Hyödyn saajia ovat ensisijaisesti työllistyvät ja työkokemusta saavat nuoret. Nuorten mahdollisuudet kotipaikkakunnalla elämiseen paranevat ja syrjäytymisen vaara pienenee. Yritykset ja muut työllistäjät saavat motivoitunutta ja entistä ammattitaitoisempaa työväkeä ja pienyrittäjyys maaseudulla vahvistuu.  

Nuorten myönteiset kokemukset kotiseudusta vähentävät muuttohalukkuutta maakunnan ulkopuolelle ja kiinnostus paluumuuttoon vahvistuu. Niiden seurauksena väestön ikärakenne tervehtyy ja muuttotappio vähenee.  

Hankkeen tuotoksena nuoret saavat Polku työelämään – passin, jolla nuori voi osoittaa työnantajalle oman valmiutensa työelämään. Passin saantiin liittyvä koulutus toteutetaan 3-vaiheisena.

I-osio (Peruspassi) antaa yleisluonteiset valmiudet työelämään ja toisen palveluksessa olemiseen. Koulutuksessa käydään läpi työhön liittyviä asiakirjoja; työhakemus, ansioluettelo, työsopimus, verokortti ja työtodistus. Harjoitusten avulla käydään läpi työhaastattelu ja  erilaisia asiakaspalvelutilanteita. Koulutuksen käyeet nuoret saavat Polku työelämään -peruspassin (Ajokortti -työelämään).

II-osio (Ammattipassi) em. perusteiden lisäksi ammattiosaamista aloille, joilla työntekijöillä on kysyntää. Aloina mm. kotipalvelu, pihapalvelu, myyntityö, dogsitter-toiminta, lastenhoito, ohjelmapalvelu ja pitopalvelu. Koulutuksen käyneet nuoret saavat Polku työelämään -ammattipassin.

III-osio (Yrittäjäpassi) perusteet oman yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen. Koulutuksessa pohditaan myös yrittäjältä vaadittavia ominaisuuksia, tutustutaan erilaisiin ja kehitetään tuote/palveluideoita eteenpäin. Koulutuksen käyeet nuoret saavat Polku työelämään -yrittäjäpassin.