Kajaanin 4H-yhdistys

4H on olemassa lapsia ja nuoria varten. Teemme työtä, jotta jokainen suomalainen lapsi tai nuori löytää omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa, saa onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden kasvaa täyteen potentiaaliinsa: kestävään elämäntapaan, aktiiviseen työhön ja yrittäjyyteen. Tärkeitä toimintamuotoja ovat kerhotoiminta, kurssit, leirit, nuorten työllistäminen ja kansainvälisyys

Jokainen lapsi ja nuori on arvokas.