Maalta maukasta -hanke

Puolangan Luontopolulla testataan miltä tuntuu kävellä sokkona
Puolangan koulun luontopäivässä Lapsia ohjaamassa Tuulikki Kemppainen
Mäntyharjun Maatilalla Vuolijoen koulun oppilaat tutustumassa alpakoihin. Oppaana tilan emäntä Tuija Kallio.
Hankepäällikkö Minna Ahonen työnsä äärellä

Hankkeessa tarjotaan alakouluille konkreettinen mahdollisuus toteuttaa kokemuksellista ympäristökasvatusta yhteistyössä Kajaanin 4H-yhdistyksen kanssa Vaalassa, Puolangalla ja Kajaanissa. Hankkeen tavoitteena on viedä lapsia ja nuoria ulos oppimaan. Tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja kaikenikäisille mahdollisuuksia oppia käytännön tekemisen ja itse kokemisen kautta, kartuttaa ympäristötietojaan ja -taitojaan ja saada omakohtaisia kokemuksia luonnosta.

Hankkeen kautta ja eri toimijoiden yhteistyöllä yhä enemmän lapsia ja nuoria pääsee tutustumaan maatalouden ammatteihin osana koulupäivää. Tarkoituksena on laajentaa ulkona oppimisen paikkoja lähialueen maatiloille ja metsiin. Hankkeen tavoitteena on 4H-yhdistyksen, koulujen ja paikallisten maatalouden toimijoiden kanssa kehittää lapsille helposti toteutettavia ja entistä toiminnallisempia metsä- ja luontoretkiä. Lisäksi hankkeen toimintaa toteutetaan hankealueella 4H-yhdistysten kerhoissa ja leireillä, joihin pääsy on laajemmin kuin alakoululaisilla. Lisäksi hanke järjestää kasvimaatoimintaa ja -kursseja kaikenikäisille.

Hanketta rahoittaa Oulujärvi Leader. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2017-31.7.2020. Hankepäällikkönä toimii Minna Ahonen.

 

Päivitys 7.10. 2020

Koronan takia hanke jäi tauolle 1.4.-31.7.2020 ja nyt 1.8.-30.11. välisenä aikana toteutetaan keväällä kesken jääneet suunnitelmat. Osa on jo tehty,mm. Puolangalla on ohjattu ala- ja yläkoulun oppilaille Luontopolku- retki ja Vuolijoen alakoululaisten kanssa vierailtu Mäntyharjun Maatilalla.