Maalta maukasta -hanke

Hankkeessa tarjotaan alakouluille konkreettinen mahdollisuus toteuttaa kokemuksellista ympäristökasvatusta yhteistyössä Kajaanin 4H-yhdistyksen kanssa Vaalassa, Puolangalla ja Kajaanissa. Hankkeen tavoitteena on viedä lapsia ja nuoria ulos oppimaan. Tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja kaikenikäisille mahdollisuuksia oppia käytännön tekemisen ja itse kokemisen kautta, kartuttaa ympäristötietojaan ja -taitojaan ja saada omakohtaisia kokemuksia luonnosta.

Hankkeen kautta ja eri toimijoiden yhteistyöllä yhä enemmän lapsia ja nuoria pääsee tutustumaan maa- ja metsätalousammatteihin osana koulupäivää. Tarkoituksena on laajentaa ulkona oppimisen paikkoja lähialueen maatiloille ja metsiin. Hankkeen tavoitteena on 4H-yhdistyksen, koulujen ja paikallisten metsäalan toimijoiden kanssa kehittää lapsille helposti toteutettavia ja entistä toiminnallisempia metsäretkiä. Lisäksi hankkeen toimintaa toteutetaan hankealueella 4H-yhdistysten kerhoissa ja leireillä, joihin pääsy on laajemmin kuin alakoululaisilla. Lisäksi hanke järjestää kasvimaatoimintaa ja -kursseja kaikenikäisille.

Hanketta rahoittaa Oulujärvi Leader. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2017-31.7.2020. Hankepäällikkönä toimii Minna Ahonen.