Kouluyhteistyö

1.11.2021 Kasiluokkalaisten projektipäivä Lehtikankaan koululla 
klo 8.15-14.15

Marraskuussa tulossa Teppanan koulun 3.-6. luokkalaisten metsäpäivä 
klo 9-12.