Kouluyhteistyö

1.11.2021 Kasiluokkalaisten projektipäivä Lehtikankaan koululla 
klo 8.15-14.15

Marraskuussa 2021 järjestimme Teppanan koulun 3.-6. luokkalaisten metsäpäivän klo 9-12.

2022 vuoden alusta ovat startanneet Ajokortti-työelämään koulutukset kaikille 9. -luokkalaisille Kajanaanissa, Sotkamossa ja Puolangalla.